ЦЕНИ НА УСЛУГИ

Месечна карта за двете зали

99 лв.

за месец

Абонаментна месечна карта за фитнес и Кросфит

Карта фитнес мъже целодневни

65 лв.

за месец

Абонаментна карта фитнес за мъже целодневни

Карта фитнес мъже дневни

55 лв.

за месец

Абонаментна карта фитнес за мъже дневни

Карта фитнес жени и ученици дневни

45 лв.

за месец

Абонамента месечна карта за жени и ученици дневни

Карта фитнес жени и ученици целодневни

55 лв.

за месец

Абонамента месечна карта за жени и ученици целодневни

Карта Кросфит мъже

65 лв.

за месец

Абонамента месечна карта за Кросфит мъже

Карта Кросфит жени и ученици

55 лв.

за месец

Абонамента месечна карта за Кросфит жени и ученици

Карта Жени и ученици

55 лв.

за месец

Абонаментни карти за жени и ученици

Карта мъже

65 лв.

за месец

Абонаментни карти за мъже

Карта + Фитнес

100 лв.

за месец

Абонамент карти + фитнес – треньори Кросфит Приятели до 3 човека

Карта за двете зали

99 лв.

за месец

Месечна карта за двете зали

Еднократен вход до 15 часа

10 лв.

за една тренировка

Еднократен Вход до 15:00 часа

Еднократен вход след 15 часа

15 лв.

за една тренировка

Еднократен Вход след 15:00 часа

Еднократно посещение група

20 лв.

за една тренировка

Еднократно посещение група кросфит

Персонална Тренировка Кросфит

40 лв.

за една тренировка

Персонална Тренировка Кросфит

Персонална Тренировка в група

25 лв.

за една тренировка

Персонална Тренировка в група до 5 човека

Пакет Кросфит тренировки в група

135 лв.

за 8 Тренировки

Пакет Кросфит тренировки в група
за 8 тренировки

Пакет Кросфит тренировки в група

185 лв.

за 12 Тренировки

Пакет Кросфит тренировки в група
за 12 тренировки

Пакет Кросфит тренировки в група

225 лв.

за 16 Тренировки

Пакет Кросфит тренировки в група
за 16 тренировки

Неограничен пакет посещения

300 лв.

за неограничени Тренировки

Неограничен пакет посещения кросфит за един месец

Пакет тренировки до 5 човека в група

180 лв.

за 10 Тренировки

Пакет Кросфит тренировки в група до 5 човека за 10 тренировки

Пакет тренировки до 5 човека в група

250 лв.

за 15 Тренировки

Пакет Кросфит тренировки в група до 5 човека за 15 тренировки

Пакет тренировки до 5 човека в група

300 лв.

за 20 Тренировки

Пакет Кросфит тренировки в група до 5 човека за 20 тренировки

Карта Жени и ученици дневни

45 лв.

за месец

Абонаментни карти за жени и ученици дневни

Карта Жени и ученици целодневни

55 лв.

за месец

Абонаментни карти за жени и ученици целодневни

Карта мъже дневни

55 лв.

за месец

Абонаментни карти за мъже дневни

Карта мъже целодневни

65 лв.

за месец

Абонаментни карти за мъже целодневни

Карта за двете зали

99 лв.

за месец

Месечна карта за двете зали

Еднократен вход ученици и студенти

6 лв.

за една тренировка

Еднократен вход за ученици и студенти

Еднократен вход

6 лв.

за една тренировка

Еднократен Вход
до 15 часа

Еднократен вход

10 лв.

за една тренировка

Еднократен Вход
след 15 часа

Тренировкa с инструктор

20 лв.

за една тренировка

Тренировкa с инструктор
за една тренировка

Пакет Тренировки с инструктор

180 лв.

за 10 Тренировки

Пакет Тренировки с инструктор
за 10 тренировки

Пакет Тренировки с инструктор

250 лв.

за 15 Тренировки

Пакет Тренировки с инструктор
за 15 тренировки

Пакет Тренировки с инструктор

300 лв.

за 20 Тренировки

Пакет Тренировки с инструктор
за 20 тренировки

Групово занимание

12 лв.

за Еднократна Тренировка

Групово занимание една
тренировка

Групово занимание

45 лв.

за четири тренировки

Групово занимание
месечна карта, за четири тренировки

Групово занимание

80 лв.

за осем тренировки

Групово занимание
месечна карта, за осем тренировки

Групово занимание

115 лв.

за дванадесет тренировки

Групово занимание
месечна карта, за дванадесет тренировки

Шкафче

30 лв.

за месец

Цена на шкафче
за 30 дена