ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящият ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД е предназначен за регулиране на отношенията между Спортен клуб “HAMMER FIT“ и посетителите му при предоставяне на услуги в спортната зала.
 2. Клиентът, закупил индивидуална карта или посещение декларира, че е запознат и се съгласява с настоящите правила, а също така се задължава да ги спазва и да носи отговорност за тяхното нарушаване!
 3. Лица под 15 г. не се допускат в залата без придружител!
 4. При неспазване на правила спортен клуб „HAMMER FIT ” има право да забрани достъпа на нарушителите в обекта!

ДОСТЪП ДО ЗАЛАТА

 1. Вашата абонаментна карта е пропуск за Клуба. Показвайте я на рецепцията!
 2. До Клуба няма да се допускат лица, не представили абонаментна карта.
 3. Абонаментната карта е Ваша собственост.
 4. Абонаментните карти са поименни и не се предоставят на други лица!
 5. Заплащането се извършва предварително в брой или по банков път в български лева!
 6. Клиентите на Клуба нямат право да изискват връщане на пълната или частична стойност на Услугите, включително, ако някой клиент не е използвал предоставените услуги в периода на валидност на клубната му карта!

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИТНЕС КЛУБА

 1. Да съобщава своевременно за промени в ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД.
 2. Да уведомява своевременно посетителите за всички промени в графика на отделните спортове.
 3. Да контролира за спазването на ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД от всички посетители.
 4. Да поддържа съоръженията във Фитнес Клуба в технически изправен вид.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ

 1. Да се съобразява с удобството на останалите посетители и с инструкциите на служителите на Фитнес клуб „HAMMER FIT“.
 2. Всеки трениращ е длъжен да не пречи с действията и поведението си на тренировката на останалите!
 3. Всеки трениращ е длъжен да се съобразява с останалите трениращи в залата, като застава на достатъчно разстояние от тях, позволяващо безопасно изпълнение на упражненията!
 4. Строго се забранява хвърлянето на дъмбели и тежести освен на специалните за тази цел места!!

ЛИЧНИ ВЕЩИ

 1. Всеки клиент носи отговорност за личните си вещи.
 2. Администрацията на Клуба не носи отговорност за изчезнали вещи от залата и съблекалнята.
 3. По време на пребиваването си в Клуба, клиентите трябва да оставят личните си вещи и дрехи в шкафчетата.
 4. Влизането в залите на Клуба със спортни чанти, раници и пликове е забранено.
 5. Не е разрешено внасянето на хранителни продукти, напитки и медикаменти.

ИМУЩЕСТВОТО НА КЛУБА

 1. Клиентите на Клуба носят материална отговорност при изгубване или повреждане на използвания от тях инвентар, както и за нанасяне на щети на всякакво друго имущество на Клуба.
 2. В случай на повреждане или нанасяне на щети на имуществото на Клуба, клиентите са длъжни да възстановят стойността на повреденото имущество в пълен размер.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА

 1. Всеки трениращ е длъжен да използва уредите по предназначение!
 2. При невъзможност да настроите някой от уредите за Вашите нужди или при съмнение за безопасността на настройката, моля, повикайте инструктора или човек от персонала!
 3. Не се допуска претоварване на уредите извън нормата с допълнителни тежести.
 4. В началото на тренировката върху бягащата пътека трябва да застанете на подложките покрай движещата се лента, да зададете минимална скорост и да започнете тренировката след задвижването на лентата. Не трябва да слизате от тренажора преди пълното спиране на лентата.
 5. След привършване на упражненията трениращият е длъжен да прибере използваното от него спортно оборудване на специално предназначените места.

ХИГИЕНА

 1. Молим Ви да спазвате правилата за обща хигиена и чистота във всички помещения на Клуба.
 2. С оглед повишаване качеството на услугите, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други, свързани с това дейности, Фитнес Клубът има право временно да ограничи или преустанови достъпа на определени услуги или помещения.
 3. За тренировките в Клуба е необходимо да имате специално предназначени за тази цел дрехи и обувки. Не се разрешава влизане в помещенията на Клуба с връхни дрехи и обувки от улицата. Администрацията на Клуба има право да не Ви допусне на тренировка с външни обувки.
 4. Забранено е да се ляга върху уредите гол.
 5. Задължително е ползването на кърпа за уредите.

ЗДРАВЕ

 1. Клубът не носи отговорност за вреди, свързани с влошаване на здравето, ако здравословното състояние на някой клиент се е влошило в резултат на остро, заболяване, обостряне на травма, последици от претърпяна операция или хронично заболяване, които той е имал преди да посещава Клуба. Лицата със здравословни проблеми са длъжни преди да използват уредите, съоръженията и сауната да се консултират с лекар, като използването им става на тяхна отговорност!
 2. При избора на упражнения, тежести, индивидуални или групови занимания, всеки трениращ трябва да се съобразява с възможностите си и с моментното състояние на организма си! Клубът не носи отговорност при травми и наранявания!
 3. При участие в индивидуални и групови занимания Клубът не носи отговорност за случайни или небрежно причинени наранявания от самия участник или някой от другите участници в групата!